Individuele coaching en EMDR


Soms lopen mensen vast. Dit kan allerlei oorzaken hebben, je hebt het te druk, je overziet dingen niet meer, je bent je baan verloren of hebt iets anders ingrijpends meegemaakt. Coachen kan op allerlei vlakken. Samen kijken we naar de huidige en de door jouw gewenste situatie..

De eigen invloed is van groot belang bij de gezondheid. Zelf actief oefenen, verantwoording nemen en het bewust aanleren van ander gedrag geeft een goed resultaat. Uitgaan van je eigen mogelijkheden en je krachten, met ondersteuning van professionele technieken en adviezen zorgen ervoor dat er minder stress is. Hierdoor ontstaat een betere balans en kwaliteit van leven.

Dit betekent wel dat er actief geoefend moet worden met nieuw gedrag om deze eigen te maken. Huiswerkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel bij coaching.

Een aantal voorbeeld coachvragen zijn:

· Hoe kan ik omgaan met een stressvolle situaties?
- Hoe kan ik op een positieve manier met mijn personeel omgaan?
· Hoe kan ik duidelijk maken wat ik wil, zonder boos te worden?
· Ik voel mij onzeker en wil graag meer zelfvertrouwen ontwikkelen, hoe kan ik dat doen?
· Ik heb te veel werkzaamheden, hoe zorg ik ervoor dat mijn werk af komt?
· Ik weet niet wat ik wil, waar liggen mijn kwaliteiten en hoe kan ik deze inzetten?
· Ik heb steeds vaker ruzie en ik maak mij om alles druk, hoe kan ik hier mee om gaan?
· Het wordt allemaal te veel, hoe ga ik om met deze situatie?

Het coachingstraject wordt in overleg, op maat gemaakt. Doelen worden SMART geformuleerd, (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Zo krijg je een helder beeld van jouw coachingstraject en doelen. Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Kennismaking/Intake:
Hierin bespreken we uitgebreid wat je huidige situatie is (waar loop je tegenaan)? Wat zijn je persoonlijke doelen, waar wil je aan werken en hoe ziet jouw gewenste situatie er uit. Er wordt een coachingsplan opgesteld en deze wordt samen doorgenomen. Afhankelijk van de vraag die je hebt wordt duidelijk hoeveel sessies er gemiddeld nodig zijn om jouw doel te behalen.

Sessies:
We gaan aan de slag om jouw doelen te behalen. Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van diverse evidence based ( wetenschappelijk onderbouwde ) methodes. Een aantal voorbeelden zijn; De RET, Act, Cirkel van invloed en betrokkenheid, g-schema’s en EMDR. Huiswerkopdrachten maken deel uit van het coachingstraject.

Evaluatie: In het laatste gesprek reflecteren we op het coachingstraject en beoordelen we jouw doelen. Zijn de doelen behaald? Kunt je verder of heb je nog ondersteuning nodig? Wanneer je het fijn vindt om na een aantal weken nog eens contact hebben om te kijken hoe het gaat dan kan dat uiteraard.

Vergoeding:

Als particulier kun je met je werkgever overleggen of deze een traject wil vergoeden. Voor een werkgever is het vaak voordeliger om preventief een werknemer te ondersteunen dan dat iemand zich ziek meldt.

In sommige gevallen is een coachingstraject aftrekbaar van de belasting. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

EMDR:
EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een intensieve procedure om nare ervaringen te verwerken. EMDR kan worden ingezet bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende of beangstigende ervaring zoals een ongeval of een geweldsincident. Klachten waar je last van kunt hebben zijn o.a: herbelevingen, nare dromen, vermijdingsgedrag, angst/paniek, slaap problemen of een slecht zelfbeeld.

Het mooie van EMDR is dat het ook toegepast kan worden als positieve bekrachtiger. Ervaar je bijvoorbeeld spanning of voel jij je onzeker over een situatie die nog komen gaat? Dan kan EMDR uitkomst bieden.

Voor vragen of het maken van een afspraak kun je het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen.

Bel of mail ons voor vrijblijvend advies